در حس کافه از غذاهای تکراری خبری نیست

2018-04-29

در حس کافه از نوشیدنی و غذایی تکراری خبری نیست، ما در حس کافه غذاهای ایرانی و نوشیدنی های گیاهی را با شیوه ای خلاقانه به شما ارائه می دهیم. در حس کافه شما مهمان ما هستید و ما می خواهیم میزبانی ایرانی را با استانداری جهانی به شما ارائه دهیم.

غذا و آشپزی در فرهنگ ایرانی یک هنر است. غذاهای ایرانی بسیار فراتر از خود غذا هستند. غذای ایرانی بهانه ای است برای دور هم جمع شدن، گپ زدن و خندیدن، رواج دوستی ها و مهربانی ها و … خیلی وقت ها دوست داریم که غذای اصیل ایرانی را نوش جان کنیم و گاهی هم از شکل و شمایل و طعم تکراری اش خسته می شویم.